LIFEWATCH GROUPLtd

Jinsi Ya Kuokoa Maisha Yetu
Mission Statement: Share practical moral solutions to assure world sustainability
shida lifewatchgroup
Night Picha Inaonyesha Chini ya 40% ya Idadi ya Watu Duniani ya
suluhisho lifewatchgroup
Picha ya satelaiti ya Dunia usiku lifewatchgroup

Ukuaji wa Idadi ya Watu Duniani

Ukuaji wa idadi ya watu ulimwenguni lifewatchgroup
* The World Commission on Environment definition of sustainability: A sustainable society is one that “meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
haya ndio shida lifewatchgroup

MALI, NJAA NA AMANI

SHIRIKI VITENDO VYA MAADILI YA UFUMBUZI KUHAKIKISHA DUNIA ENDELEVU

“Tuna safiri pamoja, abiria katika meli ndogo ya hewani, inayo tegemea akiba ya hewa na udongo unaoweza kudhuriwa; zote tukijipa sharti kwa usalama wetu kwa usalama na amani ya chombo; kilichohifadhiwa kutokana na kuangamizwa tu kwa utunzi, kazi na nitasema upendo tunaopatia vyombo vyetu dhaifu. Hatuwezi kuihifadhi nusu ufanisi, nusu duni, nusu na ujasiri, nusu yenye kukata tamaa, nusu utumwa - kwa adui wa kale wa binadamu – nusu huru katika ukombozi wa rasilimali yenye hatujawahi ota hadi wa leo. Hakuna chombo, wala wafanyikazi wa baharini wanaweza safiri kwa usalama na utata mkubwa mno jinsi hii. Kuishi kwetu wote kunategemea azimio lao” Adlai Stevenson

Dunia bora 15,000 wataalam walisaini ombi kutufundisha kuacha kupoteza rasilimali za asili na kuhimiza kupunguza ukuaji wa idadi ya watu. Ikiwa hatuwezi, ustaarabu utafa katika miaka 22 ambayo ni mwaka wa 2040 !! ( 1a)(4,5).

Cairo mwaka wa 1994, Umoja wa mataifa kwa azimio moja ulikubali ya kwamba kuongezeka kwa watu ndio tishio kubwa ustaarabu umewahi kumbana nayo (1). Mataifa mengi hayakufuata maazimio ya Umoja wa Mataifa kwa hivyo tishio la kibinadamu na mazingira sasa limeenea kwa kiwango ya kwamba uwezo wa sayari kustahimili uhai umepita usawa wa kustahimili (2)(29a)

Tunatoa wito kwako wewe kama mushiriki wa kizazi cha sasa unayefikiria, kwa sababu tunaaamini unajali. Suluhisho la haraka zaidi ni kukuza elimu kuhusu upangaji uzazi, afya, uchumi, nishati mbadala, wamama kuwezeshwa, na uhifadhi wa mazingira. Hii itakuwa na athari nzuri sana kwa binadamu na mazingira asili ambayo uhai hutegemea. Tishio la maisha yetu sana sio ugaidi, vita, virusi (ebola) madawa ya kulevya lakini kupungua kwa mali asili na uchafuzi wa mazingira kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu (3).

Kuongezeka kwa idadi ya watu ni chanzo cha ukosefu wa ajira, njaa, uhalifu, utumizi wa madawa ya kulevya, familia kutengana, ugaidi na vita. Wataalam wanatabiri ya kwamba katika kiwango hiki, dunia itakuwa haiwezi kalika kwa muda wa miaka mia moja ijao isipokuwa tunahitaji kuunganisha nguvu za kukabiliana na hali hii. (3a,3b).

Kitambo, kwenye miji na mashamba vibarua walikuwa wengi wakihitaji familia iwe na watoto wengi ili wasaidiane kazi. Wanaume walikuwa wanalisha ilhali wamama walikaa nyumbani kulea watoto, wazee na wagonjwa. Kulikuwa na wakati wa kukaa pamoja na familia, ambapo mahitaji ya kihisia yangeshughulikiwa. Katika siku hizo, upendo na heshima vilitawala, hivyo uhalifu, matatizo ya kisaikolojia na madawa ya kulevya vilikuwa nadra. Wenye mahitaji wangetegemea usaidizi kutoka kwa majirani, kwa sababu kulikuwa na hisia kali ya huruma na jamii.

Pamoja na ujio wa mapinduzi ya viwanda, ajira nyingi ilipotea kwa kuhamisha kwa mitambo, kwa hivyo ushindani wa ajira ukawa kawaida. Bidhaa ambazo kitambo tajiri ndio wangeweza kumudu, wengi wangeweza kununua kwa sababu mashine na wingi wa rasilimali asili ulifanya bei yake kurudi chini. Biashara zilihubiri “NUNUA, NUNUA, NUNUA!” Kwa wote, zikijifungua kwa zama za ulaji na mashindano ya “kuendelea kuweka juu kama akina Jonesi.” Hii ilisababisha wamama kujiunga na nguvukazi ndio waweze kupata mahitaji yao ya kila siku. Dunia yetu mpya imeongeza ushindani na baridi, mahali ambapo maisha kwa walio sawa sawa inatawala na wema pamoja na upendo zaidi vimedidimia. Kwa mfano, katika miji mingi ni kinyume cha sheria kuwapa chakula na makao kwa wale ambao hawana na maskini (6 ,7 ).

Dalili ya kuongezeka kwa idadi ya watu ni lazima kwanza ieleweke na kutengenezwa. Hivi leo, waliokwenye ndoa mara nyingi hurejea nyumbani baada ya kazi wakiwa wamechoka kimwili na kwa hisia, hivyo basi hawana wakati wao binafsi wala wakati wa familia. Watu wachache ndio huoa kwa wakati huu na kiwango cha talaka kimepanda zaidi kwa muda wa miaka 50 iliyopita. Belarus, kwa mfano, waliripoti asili mia hamsini (50%) ya kiwango cha talaka mwaka wa 2012 (8). Kuuwa watoto wachanga ndio sababu nambari moja ya kifo cha nguvu Marekani.(9,10). Kiwango cha kujiua India kimepanda kwa sababu ya ukosefu wa kujikimu na ajira (11).

Shinikizo inayosababishwa na kukosa ajira inaongoza wengi kugeukia madawa ya kulevya au pombe kwa unafuu. Kwa upande mwingine, Japan, ambayo ilikuwa na kiwango kikubwa cha kujiua duniani imeonyesha kuinuka kwa watu kuajiriwa kutoka mwaka wa 2011 kutokana na kushuka kwa idadi ya watu hivi karibuni, na sera yao ya mtoto – mmoja - kwa familia, ilienea kuanzia kwa nchi ambayo njaa iliua hadi ikawa nchi ya pili duniani kufanikiwa zaidi (13). Hata hivyo hii sera ya mtoto mmoja imeleta kizazi cha ubinafsi, watu wa kupenda vitu ambao hawana hisia ya jamii familia – ya- watu wawili huleta. (14).

Usawa halisi kati ya rasilimali halisi na ukubwa wa idadi ya watu ni nzuri kwa kukuza mafanikio, elimu na fursa ya ajira. Ajira ndio msingi wa kuwapa watu hisia yao ya madhumuni, utu na thamani hayo ndio msingi wa kiuchumi na utulivu wa kijamii. Uchumi unaoanguka kwa upande mwingine, ni ardhi ya uzalishaji wa ugaidi, ubaguzi wa rangi na kuangamizwa kimazingira.

Katika hii dunia yetu ya utumizi, mara nyingi watu wako na wakati mchache wa kuwa na wengine, kwa hivyo ni rahisi kupeana vitu kuliko muda wako. Matokeo ni kwamba kizazi kipya kinaona mafanikio na tuzo katika swala la vitu. Si ajabu ya kwamba tamaa ya vitu inachukua nafasi ya uguso wa binadamu, lakini kupenda vitu haitimizi mahitaji ya hisia zetu. Watoto na wale walio kwenye ndoa ambao wanatamani upendo wa kibinadamu na hawapati nyumbani kwa mara nyingi hutafuta mahali kwingine. Hii inaeleza kwa nini mimba za utotoni zimefika kiwango ambacho kisicho kuwa cha kawaida cha kuzaliwa kwa watoto million 16 kwa mwaka duniani (15), kwa wakati huo Marekani, asili mia 40% ya akina mama wapya hawako kwenye ndoa (16). Sasa jamii yetu iliyo na dhiki inaonyesha ngono kama mtindo wa kawaida.

Watu wengi huzoea ngono wakitafuta mapenzi kutoa dhiki. Hili jambo lilikuwa dhahiri baaada ya vita vya pili duniani, likasababisha “watoto wengi.” Hivyo, dhana ya kwamba vita hufanya idadi ya watu kwenda kuwa katika kuangaliwa imekosea. Mwaka wa 1800, idadi ya watu duniani ilikuwa bilioni1.3 na idadi ya watu Marekani ilikuwa milioni 5. Mwaka wa 2015 idadi ya watu duniani ni bilioni 7.3 na Marekani idadi ya watu ni milioni 320 (17).

Vita, majanga, magonjwa na vifo vya asili hata hivyo havija zuia kuongezeka kwa idadi ya watu. Kwenye nchi maskini, familia wana watoto wengi kuliko wale ambao wanaweza kuendeleza ili kuhakikisha ya kwamba wanaishi (18). Duniani kote, watu maskini asili kama milioni 370 ukiongeza 2.6 billioni wanaishi bila umeme, maji ya mifereji, mashine na kadhalika (19,20), wakati ma mia ya mamillioni hawezi fikia maji safi ya kunywa. (21). Kama hawa watu wengi wangefikia kiwango cha kisasa cha kuishi ambacho mataifa yaliyoendelea yanafurahia, ingewachukua sayari tano kuwaendeleza wote kwenye hayo maisha (22). Bado kuna makabila ambayo hayana uzoefu wa ustaarabu, ambayo yana furaha na ustawi. Hawana shida ambazo mataifa ya “ustaarabu” inateseka nayo. Wanafurahia maisha kwa sababu wana hisia kali kwa jamii na wanaheshimu asili, kudhibitisha ya kwamba pesa, aina ya ustaarabu na kutaka vitu sio jibu kwa kila mtu ((22a).

Viwanda na mapinduzi ya teknolojia ya kiwango cha juu vimebadilishwa na mashine ya kibinadamu, tarakilishi na mashine mfano wa mtu. Kama kamwe haijawahi fanyika, hii inalazimisha mamillioni ya watu kwa kukosa kazi milele na kuweka pengo kubwa kati ya matajiri na maskini. Sheria lazima zitekelezwe ambazo zinapendelea wanadamu zaidi ya vifaa; tusipofanya hivyo njaa, kuchochea hasira, uasi, ukatili wa polisi, ubaguzi wa rangi na ugaidi vitaongezeka.

Historia inatufunza ya kwamba watu wenye hasira ambao wanafanya ghasia walimaliza himaya ya Warumi, Wafaransa na Urusi. Hivi leo bomu kuu ambayo inaweza lipuka kwa wakati wowote kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu ni tishio la ukosefu wa chakula cha kutosha, ambayo itakuwa cheche ya matukio sawa (23). Umaskini na kupungua kwa rasilimali asili kunasababisha wengi kujishusha ili kuweza kuishi. Hivyo, uhalifu umezidi na nchi hugeukia kwa vita ili kupata vifaa. Ripoti ya mwaka 2015 inaonyesha ya kwamba zaidi ya theluthi ya watoto wote duniani hufa kila mwaka kutokana na utapiamlo (24). Marekani, mmoja kati ya watoto sita hulala njaa kila usiku kama vile watu wengine milioni 872 duniani kote (25, 26).

Ili kuishi, wakulima wengi wanalima zaidi na kulisha mifugo zaidi kwa mashamba yao, na kusababisha mmomonyoko wa udongo na jangwa. Mashamba mengine yanadaiwa kwa kujenga nyumba, kuchimba migodi, kukata miti, ukulima na mabwawa ya maji (kwa kuweka akiba ya samaki), inayosababisha wanyama pori na mimea mbali mbali kutoweka (27) na kulazimisha wanadamu kuhama kwa wingi kusio kwa kawaida (28).

Wataalam hufanya hesabu ya kwamba sayari inaweza stahimili hadi watu millioni 6.2. Tumezidisha hii hesabu, kama vile asili mia 2% ya watu waliofariki kwa miaka 15 iliyopita inadhibitisha. Licha ya hayo, idadi ya watu inaendelea kukuwa tusipo shughulikia hii shida, mambo yataharibika zaidi. Ni kwa sababu ya haya ndiposa lazima tushughulikie hizi shida kwa sababu muda ni kiini.

Ripoti ya umoja wa mataifa ya kwamba miaka ya 1990 karibu asili mia 50% kwa wale ambao walikuwa wanaishi kwa chini ya dola moja kwa siku wameongezeka juu ya mstari wa umaskini shukrani kwa juhudi ya kuelekeza kwa ugawaji sawa wa mali na elimu inayokuzwa na umoja wa mataifa, mataifa mengi na mashirika yasiyo ya kiserikali. Kwa mafumbo, kutoka kwa kielelezo cha kiwango cha idadi ya watu inavyo kua kwa ajili ya maendeleo, idadi halisi ya watu maskini haijapungua. Benki ya Dunia inaeleza: “Ingawa kiwango cha idadi ya watu kwa nchi zinazoendelea imekuwa ikienda chini kwa miongo kadhaa sasa, idadi ya watu inaongezeka kila mwaka kwa sababu msingi wa idadi ya watu umepanuka” (30). Huu uboreshaji umepanuka hadi kwa tabaka la kati, na kuchochea ulaji, na kuongeza kasi uharibifu wa mazingira, pasipo kupatia asili muda wa kujaza rasilimali (31). Hii mali inajitokeza kwa kuongezeka kwa ladha ya kutaka vyakula vilivyo sindika na vya wanyama. Kukidhi mahitaji ya bidhaa za wanyama, ufugaji unatumia asili mia 40% ya shamba yote ya dunia na asili mia 60% ya nafaka kulisha mifugo; kilimo biashara kinatumia asilima 70% ya maji safi inayopatikana (32) . Maskini wamewekwa pembezoni na kilimo biashara kwa sababu inaleta faida kulisha mifugo kuliko kulisha masikini. Kilimo biashara inasababisha 50% ya ongezeko la joto duniani (33).

Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, mlo wa wanyama ulio na msingi wa nyama, samaki na vyakula vingine vya bahari, mayai na maziwa inaongezea idadi ya vifo 63% kwa mataifa yaliyoendelea(34). Kwa kesi 90%, ugonjwa wa moyo na mishipa, kiharusi, kansa, kisukari, ugonjwa wa mwili kukosa kuwa na kinga pamoja na ugonjwa wa kusahau ukiwa mzee ni moja kwa moja ishara ya kutumia bidhaa za wanyama na vyakula vilivyo sindika.

Mageuzi ya binadamu yanaonyesha ya kwamba binadamu kupanda makao walaji (34a, 34a1) na kemia ya binadamu haijabadilika kukabiliana na mlo wa wanyama ikielezea kwa nini kuna kiwango cha juu cha maradhi na vifo (34b, 34c). Ushahidi wa hii bakia ni wa mabadiliko ya kwamba wagonjwa wanaougua kutokana na sababu za mlo wa ugonjwa wa moyo na mishipa, wakiacha kula vyakula vilivyo na mlo wa wanyama, ugonjwa wao unabadili na wanapona. (34d, 34e, 34f). Haya magonjwa yanayotokana na mlo yanasababisha athari kuu kwa gharama ya afya na uzalishaji.

Kwa mfano, Marekani ilitumia mara tano zaidi kwa afya mwaka wa 2014 kuliko kwa jeshi (35,35a,35b, 35c). Suluhisho ni rahisi: badilisha orodha ya chakula iwe na nafaka, matunda, mikunde, mizizi na mboga (36,37 ) na tukifanya hivyo athari ni afya ya kila mmoja itakuwa ushahidi kwa muda wa miaka miwili au miaka tatu.

Idadi yetu ya watu ambayo inaongezeka inaleta mafuriko, ukame, mafuriko ya udongo, moto katika misitu na dhoruba kadhalika na kusababisha jangwa, barafu, kuinua usawa wa bahari na kuangamiza usambasaji wa maji safi kwa kasi ambayo yana matokeo yenye haina mfano.

Tuko na ujuzi na fedha, sasa ni lazima tuwe na nia ya kukabiliana na vitishio hivi. Suluhisho linahitaji ushirikiano kimataifa au juhudi za wachache ni bure. Ni lazima tuwape nguvu akina mama pamoja na elimu, maarifa ya mpango wa uzazi na kupatikana kwa mipango ya uzazi kulingana na maadili pamoja na maagizo ya kidini ya kila mmoja, ili wasitafute njia ya kuavya mimba (37a) Kwa kila $ 1 ya matumizi ya serikali kwa ajili ya uzazi wa mpango , $ 7 ni kuokolewa (38) . Ni lazima kukomesha ruzuku kwa kuhimiza watoto zaidi ya wawili katika familia mpya (38); Bado kuna uwezekano wa kuwa na maisha ya baadaye endelevu ikiwa familia zote mpya zina mtoto mmoja au wakizidi sana wawe na watoto wawili. (38a).

Ulaji na kanuni za kiwango cha chini za benki vimekuwa vikifilisisha watu, mashirika na mataifa (Ugiriki na Nchi ya Iceland ni kesi mfano mzuri(39). Mapato ya usawa, thamani ya kodi, kanuni za benki za haki na kuzuia ushirikiano viwe na hali ya mtu vinahitajika kuzuia kuanguka kwa uchumi na kuzalisha matokeo chanya kwa kusambaza utajiri na njia ya matumizi (40, 41). Ni lazima tumalize ruzuku kwa familia zinazokuwa na kwa kuwaletea nishati ya sumu. Ni lazima tuhimize nishati safi na mbadala. Ni lazima tujifunze kuwa wasimamizi wazuri wa nchi, ambayo itahitaji kuangalia kwa makini, bidhaa za shamba, gharama kamili ya uzalishaji na kuvitengeneza kutoka kwa mazingira yetu katika suala la uharibifu wa mazingira na matatizo ya kiafya ambayo vinaleta. Zaidi ya yote, ni lazima tujifunze kuishi kihafidhina kwa sababu ngome ya watu wanaopenda maisha ya kutaka vitu imedhibitika kuwa isiyo endelevu.

Hivi leo, tungekuwa na chakula cha kutosha cha kulisha kila mtu ikiwa tungebadilisha chakula tunachotumia kwa kukuza wanyama kwa kulisha watu badala yake. (42) Kubadilisha mlo wetu kutaboresha afya yetu na kuokoa fedha kwa huduma ya afya duniani kote, kurejesha mazingira, utafiti wa vile ambavyo havikukuwa kwa wakati ule wa kuunda na kuunda teknolojia fanisi pamoja na kupunguza kiwango cha ujinga. (42a) Tukifanya hivyo, tutakuwa na muda wa kurudisha binadamu kwa njia ya kuendelea na tumaini.

Kwa kutoa ajira kwa wenzetu badala ya vifaa, tunaweza kuboresha hali ya binadamu na heshima ya binadamu. Kwa kubadilisha dhana, tutakuwa na nafasi ya kurejesha hisia ya jamii na maelewano. Kwa kukuza amani, fedha za jeshi zitakuwa huru kwa kuboresha wote (43,44).

Tunapotazama ulimwengu pasipo mwisho tunajua ya kwamba ardhi ndio sehemu pekee ambayo inaweza kutupa riziki. Bahari ya shida imechukua chombo chetu dhaifu hadi mahali ambapo tunatambua kwamba tukiwa pamoja tu tunaweza kuokoa hazina kuu kuliko vyote - maisha yenyewe. Tunajifunza ya kwamba kwa kujiunga na wengine kama familia duniani tunaweza kupitisha mwenge wa maisha kwa kizazi kipya. Njia hii inahitaji tuache ubinafsi, siasa na uchoyo nyuma. Tukibadilisha mienendo yetu na kuheshimu vyote ambavyo mungu aliumba, vizazi vijavyo vitarithi dunia ambayo wimbo wa ndege wa pori na manukato ya maua ya msitu hutoa furaha kwa mioyo yao, mahali ambapo wataita NYUMBANI (45) mahali ambapo wote wanaweza ishi kwa heshima na amani.

* Benki ya Dunia inafafanua umaskini wa kadri kama kuishi kwa Dola ya Marekani $ 1 hadi $ 2 kwa siku.

** Tume ya Dunia ya Mazingira ufafanuzi wa uendelevu: jamii endelevu ni ile "inaweza kukidhi mahitaji ya sasa bila tuhuma kwa uwezo wa vizazi vijavyo kukidhi mahitaji yao wenyewe.

Gabriela Kaplan, MD © 2017
Upya 2021

clickmore

Maoni KuHusu Kazi Yetu

Norman E. Borlaug - mshindi wa Tuzo la Amani la Nobel la mwaka wa 1970. Nakubaliana nawe kabisa ya kwamba watu wengi mno ni chanzo cha njaa, uhalifu, madawa ya kulevya, ukosefu wa ajira, utengano wa kifamilia na madhara makubwa kwa mazingira ... Nimejaribu kuhamasisha dunia kuhusu 'dubwana la idadi ya watu,' Nilivyosema tatizo hili wakati mimi akitegemea kupokea Tuzo ya Nobel Nakupongeza sana kwa makala hii nzuri. Ni makala iliyo kina, ya kweli na pana sana ambayo nilipokea kuhusu mifululizo hii tata ya masuala yanayohusiana ambayo yataathiri mustakabali wa ustaarabu.
Linus Pauling - mshindi wa Tuzo la Amani la Nobel la mwaka wa 1962. It ni nzuri sana kuona wewe kusema tatizo la kuwa na watu wengi mno. ni nzuri sana kuona kwamba we tatizo la watu wengi mno …Niliandika kitabu miaka iliyopita ambayo kimsingi kilikuwa kinahusu tatizo la idadi ya watu, na nimendelea kufanya kazi katika masuala haya ya idadi ya watu.
Mtakatifu Teresa wa Calcutta - mshindi wa Tuzo la Amani la Nobel mwaka wa 1997. Kupitia kazi hii ya moyo wako tunaomba ya kwamba utakatifu wako uendelee kuongezeka.
Vigdis Finnbogadottir, Rais wa Iceland. Ingawa Iceland ni moja ya mataifa machache duniani ambapo idadi kubwa ya watu si tatizo, tunafahamu tishio lililoko la idadi kubwa mno ya watu kwa mazingira ya kimataifa, hasa tunapozungumzia kuhusu suala la utupaji takabaharini, kwani samaki ndio riziki yetu kuu.
George Vassiliou, Rais wa Cyprus. Ni ukweli ya kwamba idadi kubwa mno ya watu imekuwa suala la kimataifa na kwamba na ni lazima hatua ya pamoja ichukuliwe na nchi zote ilikuhakikisha kuwepo kwa mazingira bora kabisa ya maisha katika sayari hii.
Ricardo Arias Calderón, Makamu wa Rais wa Panama. Nakutumia nakala ya ripoti yako. 'Fumbuzi za Kiutendaji kwa Matatizo yaliyosababishiwa na idadi kubwa mno ya watu' kwa taasisi zote za serikali zinazoshughulikia mada hii katika nchi yangu.
Corazon Aquino, Rais wa Philippines. Ni lazima tufanye kila kitu kadri ya uwezo wetu ili kukabiliana na masuala ya kimataifa ya idadi kubwa mno ya watu. Masuala haya yanavuka mipaka ya kijiografia na hivyo basi yanahitaji tahadhari ya watu kila mahali.
Amata Kabua, Rais wa Visiwa vya Marshall. Nimetazama tatizo hili kwa tishio sawa kama wewe, kwani eneo la nchi ya taifa langu la kisiwa ni ndogo kabisa na yenye mipaka, na kwa wakati huu idadi ya watu wetu ni kubwa mno katika historia ya nchi yetu.
Bill Clinton, Rais wa Marekani. Suala hili la idadi kubwa mno ya watu ni jambo muhimu ambayo kwa hakika linahitaji kutathminiwa. Nimetuma barua yako kwa Mpasuaji Mkuu Marekani, Dk Joycelyn Elders.
Mchungaji Desmond M. Tutu - mshindi wa Tuzo la Amani la Nobel la mwaka wa 1984. Nimependezwa sana na somo hili lakini tatizo la mlipuko wa idadi ya watu imejaa na matatizo makubwa ya kisiasa, kama vile hapa nchini Afrika Kusini.
Al Gore Jr. - mshindi wa Tuzo la Amani la Nobel la Mwaka wa 2007. Ninafahamu kuwepo kwa uhusiano msingi na muhimu kati ya ongezeko la kasi la idadi ya watu na ongezeko la dhiki ya mazingira, na ninakuhakikishia ya kwamba nitaendelea kufanya kazi huku nikizingatia swala hili kwa karibu.
Baba Mtakatifu, Papa Yohane Paulo II. Sekretarieti wa Taifa la Vatican Mtakatifu Papa Yohane Paulo II amenielekeza kushiriki ujumbe ufuatayo - Crescenzio Sepe: Holy See inatambua jukumu na wajibu linalohitajika ilikukabiliana na tatizo hili la idadi ya watu. Holy See inazingatia vidokezi vya ukuaji wa idadi ya watu kwa mustakabali wa familia ya binadamu ... ya kwamba kuna haja ya kuunda jumuiya ya kimataifa iliyo na ahadi ya 'kufanya maisha imfae binadamu zaidi' kwa maadili yote ya kiroho ili kuwawezesha watu kuona hasira halisi ya vitu vya kimwili , bila kudhabihu maadili mengine. Mapendekezo, kwa kweli, yanataja jukumu isiyofidika ya familia kama 'msingi wa jamii'.

BOARD MEMBERS

Dr. Gabriela Kaplan, MD, President Medical Doctor, Neuroradiology and Imaging, (USA)
Dr. Ada Contreras MD Medical Doctor, Pediatric Neonatologist, (Honduras)
Sta. Nalda Bustamante  Ministerio de Educacion, U.N.F.P.A., technical Advisor, (Ecuador)
Dr. Benjamin Gentin, MD  Medical Doctor, Internal Medicine, (South Africa)
Dr . Charles Grace, Esq.  Engineer, Intellectual Property Attorney  (USA)
Mrs Vilhelmina Sluvko Govt. Dept. of Health-Environment, Senior Specialist, (Latvia)
Fr.  Joseph Rinaldo, Sdc. Servants of Charity, Provincial   ( Italy)
Dr.  Araceli Aulestia, DDS DDS, I.N.S.T.R.A.W.,U.N. for Entity for Gender Equality (Ecuador)
Dr. Javier Vasquez, MD   Medical Doctor, Pediatric Psychiatry, (Peru)
Mrs. Sylvia Wachner Business Administration, Project Manager,  Organic Agriculture, (Brazil)

ADVISORS

Fr.Stanislaw Chapievski, S.J.   Education, Polapoland Tatrzanaka Gdyaiand, (Poland)
Prof. Jean Claude Kaplan, MD       Medical Doctor, Molecular biology-biochemistry I.N.S.R.M.,(France)
Mr. Josphat Ngonyo                   Director Africa Network Animal Welfare, UN FAO Editor,Wildlife  (Kenya)
Dr. David Pimentel, Ph.D           Ecology, Entomology. Cornell University ,(USA)
Dr. Bill Ryerson              Biologist.  Post Carbon Fellow, Yale University, (USA)
 


mkutano lifewatchgroup

To COMMENT: Enter your Zip code or use Zip enclosed. to send your comments to media, state, local! enter zip code find your reps.

Tafuta majibu yako lifewatchgroup


FOR FURTHER READING AND NEWS:

Brookings Institute. Climate and Energy Economics https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2018/04/21/why-the-climate-challenge-needs-congressional-action/
Center for Nutrition Studies http://nutritionstudies.org/
CONDOMS: From Poverty to Prosperity with
Dr. Viravaidya
http://www.lifewatchgroup.org/37a/index.html
Emergency Contraception Princeton University http://ec.princeton.edu/questions/ectime.html
Family Planning Couple to Couple League up http:// ccli.org
Global Network of Science Academies IAP http://www.interacademies.org/
International Atomic Energy Agency https://www.iaea.org/
Johns Hopkins University. Hopkins Population Center http://web.jhu.edu/popcenter
Preventing Infant Mortality - La Leche League http://www.llli.org/
World Census Bureau www.census.gov/
World Resources Institute: Equity, Prosperity http://www.wri.org/
W. Smith, Restoring Forests http://www.ted.com/talks/willie_smits_restores_a_rainforest?language=en
REVISED 2021 | www.lifewatchgroup.org